PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

INNE WYJAZDY/PRZYJAZDY

Przyjazdy

Wszyscy goście zagraniczni oraz oficjalni goście z krajowych instytucji, odwiedzający naszą Uczelnię bez względu na źródło finansowania, powinni zostać zgłoszeni za pośrednictwem naszego Biura Prorektorowi ds. Kształcenia i Rozwoju i zaakceptowani. Wniosek o przyjęcie cudzoziemca należy złożyć w pok. 174 do Pani Magdalany Owczarz. W przypadku gości przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ wniosek należy złożyć w pokoju 173. Proszę wyraźnie zaznaczyć na wniosku potrzebę zarezerwowania miejsca w Akademickim Centrum Hotelowym naszej Uczelni.

Szczegółowy tryb zgłaszania przyjazdów gości zagranicznych znajda Państwo tutaj.

Wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego doc

Tryb zgłaszania oficjalnych wizyt przedstawicieli instytucji krajowych  tutaj.

Informacja o wizycie oficjalnej przedstawiciela instytucji krajowej doc

Wyjazdy

Wszystkie wyjazdy zagraniczne bez względu na źródło finansowania powinny być zgłoszone za pośrednictwem naszego Biura Prorektorowi ds. Kształcenia i Rozwoju, który zatwierdza każdy wyjazd. Wniosek wyjazdowy należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem podróży do pok. 174 do Pani Magdaleny Owczarz w jednym egzemplarzu. .

Szczegółowy tryb zgłaszania wyjazdu zagranicznego znajda Państwo (Zarządzenie Rektora 1, 2).

Wniosek wyjazdowy doc pdf

Załącznik do starego wzoru wniosku wyjazdowego pdf

Wniosek wyjazdowy w ramach programu E+ doc

Wniosek o użycie prywatnego samochodu doc

Umowa dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu  doc

Sprawozdanie doc

Poniżej zamieszczamy kilka pomocnych informacji:

Aktualne stawki diet na służbowe wyjazdy zagraniczne

Niezbędne do wyliczenia kosztów pobytu za granicą są stawki diet. Aktualnie najnowszym dokumentem regulującym ich wysokość jest: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pozycja 167 z dnia 29 stycznia 2013 r. (Załącznik)
i obowiązuje ono od 1 marca 2013 r.

Partnerskie biura podróży z którymi współpracowaliśmy

Poniżej zamieszczone są kontakty do biur podróży z którymi do tej pory współpracowaliśmy przy organizowaniu służbowych wyjazdów zagranicznych:

Rondo Mogilskie 1 

31-516 Kraków

+48 608 666 082

+48 667 727 001

Oddział Kraków – bilety kolejowe

ul. Św. Tomasza 34

31-027 Kraków

(12) 422 93 51

(12) 422 93 62

Wizy, placówki dyplomatyczne

Obecnie pracownicy są zobowiązani sami zadbać o wyrobienie odpowiedniej wizy upoważniającej do wjazdu do kraju docelowego lub pozwalającej na tranzyt przez kraj trzeci. Wyrobienie wizy może trwać od kilku dni do miesiąca w zależności od kraju docelowego. Wyjeżdżający na Ukrainę proszę pamiętać, iż nie jest potrzebna wiza w przypadku pobytu na okres do 3 miesięcy. Jednak zaleca się zabranie ze sobą delegacji (druk na krajową delegację) tylko do ewentualnego okazania ukraińskiej straży granicznej. Poniżej zamieszczone są dane kontaktowe do Ambasad lub Konsulatów krajów do których najczęściej wyjeżdżają nasi pracownicy:

Adres: 31144 Kraków, ul. Biskupia 7

Tel: (8-10-48-12) 422-26-47

Fax: (8-10-48-12) 422-90-66

http://www.poland-ifs.com/- elektroniczny system rejestracji na wizytę

E-mail:: konskrk@pro.onet.pl

Proszę pamiętać, że wniosek wypełnia się elektronicznie. Wniosek można złożyć za pośrednictwem Rosyjskiego Centrum Wizowego w Krakowie (usługa ta jest dodatkowo płatna bez względu na rodzaj wizy):
ul. Królewska 57, (Klatka 1 / I piętro, ta sama klatka co NCN w budynku Biprostalu) 
30-081Kraków, Polska

Składanie wniosków:      08:00-16:00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych)

Odbiór paszportów:        08:00-16:00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych)

Telefon linii pomocy:     08:00-16:00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych)

INFOLINIA KRAKÓW: +48 12 425 60 66; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

http://www.vfsglobal.com/russia/poland/

ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa, Polska

(22) 742-0710

W związku z tym iż w Krakowie nie ma przedstawicielstwa zaleca się składanie wniosków wizowych za pośrednictwem biur specjalizujących się w pośrednictwie wizowym np.

TBAlces

ul. Krzywa 6 lok. 10
31-149 Kraków
tel. 12 341 41 47

Tamara

ul. Biskupia 3/2

31-144 Kraków

(12) 633 50 07

ul. Stolarska 9

31-043 Kraków

Tel.: +48/12 424-5100