PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+KA103-WYJAZDY SZKOLENIOWE

Wyjazdy szkoleniowe w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018 2019

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem złożyć Wniosek wyjazdowy zatwierdzony przez Dyrektora/Kierownika Jednostki. Przed wyjazdem każdy pracownik podpisuje z UP umowę określającą warunki wyjazdu. Warunkiem rozliczenia szkolenia będzie złożenie dokumentu potwierdzającego pobyt i realizację programu, sporządzonego przez instytucję przyjmującą oraz obowiązkowej ankiety online w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej (link do ankiety przesyłany jest po zakończeniu mobilności na adres email beneficjenta).

Procedura i kryteria kwalifikacji  pdf

Formularz Zgłoszeniowy doc

Indywidualny program szkolenia doc

Wniosek wyjazdowy ERASMUS+  doc

Kalkulator odległości

 

 

Archiwum

Dokumenty na wyjazdy w roku akademickim 2017 2018

Mobility Agreement Staff Mobility For Training doc

Wniosek wyjazdowy doc

Zgłoszenie kandydata doc

Procedura i kryteria kwalifikacji pdf

W roku akademickim 2017 2018 nie będzie finansowany ryczałt na podróż.

Przypominamy, że w ramach jednego z projektów dofinansowanego z budżetu programu „Erasmus+” powstała platforma ofert szkoleniowych dla pracowników uczelni (w szczególności pracowników administracyjnych). Wszystkie uczelnie organizujące inicjatywy typu „Staff training weeks” są proszone o zamieszczanie ofert na tej platformie  http://staffmobility.eu/  Staff Training 

European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) database