PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+KA103-WYJAZDY SZKOLENIOWE

Rekrutacja Erasmus+ ST 2021 2023

Wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021 2023

Wyjazdy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe

OGÓLNE ZASADY

Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (udział w seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing, dla nauczycieli akademickich – udział w specjalistycznych kursach z metodyki nauczania).

Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika.

Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.

Głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską, a także nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej.

Podstawą ubiegania się o wyjazd jest przygotowanie indywidualnego planu szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement, który musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą. Plan pracy powinien zostać podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i pracownika).

Pracownik zobowiązany jest do zrealizowania szkolenia zadeklarowanego  w zgłoszonym planie szkoleniowym, podpisanym przez Kierownika Jednostki

Wysokość przyznanego grantu jest ściśle związana z zadeklarowanym w zgłoszeniu krajem, w którym odbędzie się szkolenie.

Pracownicy samodzielnie uczestniczą w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć szkolenie. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+.

Wszelkie zmiany mogą nastąpić tylko w losowych przypadkach i wymagają każdorazowej zgody uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

OKRES POBYTU PRACOWNIKA W INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW                             

WYMAGANIA JĘZYKOWE

Znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym udział w szkoleniu.

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów 2020_2023