PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+KA103-WYJAZDY SZKOLENIOWE

Rekrutacja Erasmus+ ST 2020 2021

Wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020 2021

Zgodnie z zarządzeniem Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju nr RR/Z.0201-26/2020 proces rekrutacji (na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA oraz wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych STT w ramach programu Erasmus+ 103 Kraje Programu) rozpocznie się 04.01.2021 i potrwa do 15.01.2021. Składnie dokumentów odbywa się online przez uczelniane aplikacje:

Po zalogowaniu się do intranetu dostępna jest aplikacja Erasmus+ 103 

lub poprzez portal https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS

Termin rekrutacji na wyjazdy w ramach Erasmus+ ST zostaje przedłużony do 29.01.2021 godziny 15.30

 

 

Wyjazdy szkoleniowe w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem złożyć Wniosek wyjazdowy zatwierdzony przez Dyrektora/Kierownika Jednostki. Przed wyjazdem każdy pracownik podpisuje z UP umowę określającą warunki wyjazdu. Warunkiem rozliczenia szkolenia będzie złożenie dokumentu potwierdzającego pobyt       i realizację programu, sporządzonego przez instytucję przyjmującą oraz obowiązkowej ankiety online w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej (link do ankiety przesyłany jest po zakończeniu mobilności na adres email beneficjenta).

Procedura i kryteria kwalifikacji pdf

Formularz Zgłoszeniowy doc

Indywidualny program szkolenia doc

Wniosek wyjazdowy ERASMUS+ doc.

Kalkulator odległości

 

Przypominamy, że w ramach jednego z projektów dofinansowanego z budżetu programu „Erasmus+” powstała platforma ofert szkoleniowych dla pracowników uczelni (w szczególności pracowników administracyjnych). Wszystkie uczelnie organizujące inicjatywy typu „Staff training weeks” są proszone o zamieszczanie ofert na tej platformie  http://staffmobility.eu/  Staff Training 

European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) database