PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+ KA107 – WYMIANA Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe lub dydaktyczne skierowana jest do osób zainteresowanych współpracą z krajami spoza UE, którzy aktywnie wspierają działania BWM w celu poszerzenia oferty w ramach programu Erasmus+KA107 – współpraca z krajami partnerskimi (spoza UE). 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami dot. poszczególnych wyjazdów oraz listą Uczelni partnerskich dostępnych w tegorocznej edycji programu.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w podanych poniżej terminach, w Biurze Współpracy Międzynarodowej, pok. 174, od pon. do pt. w godz. 7:30-15:30, poprzez Kancelarię UP lub drogą mailową (skan dokumentu opatrzony wymaganymi podpisami i pieczęciami) na adres bwm@up.krakow.pl.
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować do Pani Anny Ryndak (anna.ryndak@up.krakow.pl)tel. 12 662 60 44, pok. 174.

 

I. Rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe (STT):

Termin przyjmowania zgłoszeń: _1 –  11 grudnia 2020

Druk „Zgłoszenie kandydata STT” –pobierz

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów szkoleniowych – pobierz

 

II. Rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne (STA):

Termin przyjmowania zgłoszeń: _1 –  11 grudnia 2020

Druk „Zgłoszenie kandydata STA” –pobierz

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów dydaktycznych –pobierz

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wykaz Uczelni partnerskich 2020-2021

Mobility Agreement STA

Mobility Agreement STT

 

 

________________________________________________________________________________

ROK AKADEMICKI 2019/2020

Rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe lub dydaktyczne skierowana jest do osób zainteresowanych współpracą z krajami spoza UE, którzy aktywnie wspierają działania BWM w celu poszerzenia oferty w ramach programu Erasmus+KA107 – współpraca z krajami partnerskimi (spoza UE). 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami dot. poszczególnych wyjazdów oraz listą Uczelni partnerskich dostępnych w tegorocznej edycji programu.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w podanych poniżej terminach, w Biurze Współpracy Międzynarodwej, pok. 174, od pon. do pt.(z wyjątkiem wtorku), w godz. 7:30-15:30.
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować do Pani Anny Ryndak (anna.ryndak@up.krakow.pl)tel. 12 662 60 44, pok. 174.

 

I. Rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe (STT):

Termin przyjmowania zgłoszeń: _1 października – 16 października 2019

Druk „Zgłoszenie kandydata STT” –pobierz

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów szkoleniowych – pobierz

 

II. Rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne (STA):

Termin przyjmowania zgłoszeń: 01 – 18 października 2019

Druk „Zgłoszenie kandydata STA” –pobierz

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów dydaktycznych –pobierz

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wykaz Uczelni Partnerskich KA107 2019-2020

Mobility Agreement-STA

Mobility Agreement-STT

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Każdy z Państwa może mieć swój udział w rozszerzeniu listy uczelni współpracujących z naszą Uczelnią w ramach programu Erasmus+KA107 poprzez zaproponowanie włączenia do istniejącej już listy umów ze znaną i/lub zaprzyjaźnioną z Państwem uczelnią zagraniczną – wniosek Propozycja współpracy z krajami partnerskimi TUTAJ

______________________________________________________________________________________________________________

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe lub dydaktyczne skierowana jest do osób zainteresowanych współpracą z krajami spoza UE, którzy aktywnie wspierają działania BWM w celu poszerzenia oferty w ramach programu Erasmus+KA107 – współpraca z krajami partnerskimi (spoza UE). 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami dot. poszczególnych wyjazdów oraz listą Uczelni partnerskich dostępnych w tegorocznej edycji programu.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w podanych poniżej terminach, w Biurze Współpracy Międzynarodwej, pok. 174, od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00.
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować do Pana Łukasza Pieczonka (lukasz.pieczonka@up.krakow.pl)tel. 12 662 60 44, pok. 174.

 

I. Rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe (STT):

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24 września – 12 października 2018

Druk „Zgłoszenie kandydata STT” – pobierz

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów szkoleniowych – pobierz

 

II. Rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne (STA):

Termin przyjmowania zgłoszeń: 01 – 19 października 2018

Druk „Zgłoszenie kandydata STA” –pobierz

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów dydaktycznych – pobierz

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

◊Wykaz uczelni partnerskich KA107 18-19

◊ Mobility Agreement STA

◊ Mobility Agreemen STT


Archiwum                                                                                                                                                                                                     

ROK AKADEMICKI 2017/2018

WYJAZDY DYDAKTYCZNE:

Prosimy o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów: 
Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów 2017/2018- KA107

WYJAZDY SZKOLENIOWE:

Prosimy o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów: 
UP- Procedura Kwalifikacji i Organizacji STT 2017 2018 _erasmus- 18.10.2017

Dokumenty („Formularz zgłoszenia kandydata„) należy składać w dniach 23 października – 10 listopada 2017 r., do godz. 14:00 w Biurze Współpracy Międzynarodowej (pok. 174).

Pytania prosimy kierować do Pana Łukasza Pieczonka, pok. 174, tel: 12 662 60 44, e-mail: lukasz.pieczonka@up.krakow.pl

Ważne!

Zasady rekrutacji skierowane są do jednostek Uczelni, które wskazane zostały na dwustronnych umowach z partnerami. Tylko pracownicy wskazanych jednostek są uprawnieni do wyjazdu do danej jednostki partnerskiej.
W roku akademickim 2017/2018 podział jednostek wygląda następująco:

A) Beit Berl College, Izrael – Wydział Sztuki, Wydział Filologiczny, Instytut Historii i Archiwistyki.
B) Levinsky College, Izrael – Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiczny.
C) Uniwersytet w Belgradzie, Serbia – Wydział Pedagogiczny, Wydział Filologiczny.
D) Uniwersytet im. Yanki Kupały w Grodnie, Białoruś – Instytut Informatyki.

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz zgłoszenia kandydata

2. Mobility-Agreement-Staff-Mobility-For-Teaching

3. Staff-Mobility-Agreement_training_

4 .Wniosek_wyjazdowy-ERASMUS+

5. Zal.IV-2017-KA107-Wysokość stawek