PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+ KA107 – WYMIANA Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

Każdy z Państwa może mieć swój udział w rozszerzeniu listy uczelni  współpracujących z naszą Uczelnią w ramach programu Erasmus+KA107 poprzez zaproponowanie włączenia do istniejącej już listy umów ze znaną i/lub zaprzyjaźnioną z Państwem uczelnią zagraniczną – wniosek Propozycja współpracy z krajami partnerskimi TUTAJ

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Informacje będą dostępne w późniejszym terminie

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum                                                                                                                                                                                                     

ROK AKADEMICKI 2017/2018

WYJAZDY DYDAKTYCZNE:

Prosimy o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów: 
Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów 2017/2018- KA107

WYJAZDY SZKOLENIOWE:

Prosimy o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów: 
UP- Procedura Kwalifikacji i Organizacji STT 2017 2018 _erasmus- 18.10.2017

Dokumenty („Formularz zgłoszenia kandydata„) należy składać w dniach 23 października – 10 listopada 2017 r., do godz. 14:00 w Biurze Współpracy Międzynarodowej (pok. 174).

Pytania prosimy kierować do Pana Łukasza Pieczonka, pok. 174, tel: 12 662 60 44, e-mail: lukasz.pieczonka@up.krakow.pl

Ważne!

Zasady rekrutacji skierowane są do jednostek Uczelni, które wskazane zostały na dwustronnych umowach z partnerami. Tylko pracownicy wskazanych jednostek są uprawnieni do wyjazdu do danej jednostki partnerskiej.
W roku akademickim 2017/2018 podział jednostek wygląda następująco:

A) Beit Berl College, Izrael – Wydział Sztuki, Wydział Filologiczny, Instytut Historii i Archiwistyki.
B) Levinsky College, Izrael – Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiczny.
C) Uniwersytet w Belgradzie, Serbia – Wydział Pedagogiczny, Wydział Filologiczny.
D) Uniwersytet im. Yanki Kupały w Grodnie, Białoruś – Instytut Informatyki.

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz zgłoszenia kandydata

2. Mobility-Agreement-Staff-Mobility-For-Teaching

3. Staff-Mobility-Agreement_training_

4 .Wniosek_wyjazdowy-ERASMUS+

5. Zal.IV-2017-KA107-Wysokość stawek