PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

Wyjazdy

Wszystkie wyjazdy zagraniczne bez względu na źródło finansowania powinny być zgłoszone za pośrednictwem naszego Biura Prorektorowi ds. Rozwoju, który zatwierdza każdy wyjazd. Wniosek wyjazdowy należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem podróży do pok. 174  w jednym egzemplarzu. Jeśli wyjazd odbywać się będzie w ramach programu Erasmus+ (mobilność edukacyjna) należy wypełnić specjalny  Wniosek_wyjazdowy-ERASMUS+ W kwestii pobrania zaliczki na wyjazdy, nie w ramach Erasmus+,  konieczny jest kontakt z Działem Finansowym pok. 124. W sprawie zaliczki na wyjazdy w ramach Erasmus+ należy kontaktować się z naszym Biurem – pok. 173.

Przyjazdy

Wszyscy goście zagraniczni odwiedzający naszą Uczelnię bez względu na źródło finansowania powinni zostać zgłoszeni za pośrednictwem naszego Biura Prorektorowi ds. Rozwoju i zaakceptowani. Wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego należy złożyć w pok. 174. W przypadku gości przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ wniosek należy złożyć w pokoju 173. Proszę wyraźnie zaznaczyć na wniosku potrzebę zarezerwowania miejsca w Akademickim Centrum Hotelowym naszej Uczelni. Szczegółowy tryb przyjmowania gości zagranicznych znajduje się tutaj.