PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

O

Wyjazdy

Wszystkie wyjazdy zagraniczne bez względu na źródło finansowania powinny być zgłoszone za pośrednictwem naszego Biura Prorektorowi ds. Kształcenia i Rozwoju, który zatwierdza każdy wyjazd. Wniosek wyjazdowy należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem podróży do pok. 174  w jednym egzemplarzu. Jeśli wyjazd odbywać się będzie w ramach programu Erasmus+ (mobilność edukacyjna) należy wypełnić specjalny  Wniosek wyjazdowy ERASMUS+ W kwestii pobrania zaliczki na wyjazdy, nie w ramach Erasmus+,  konieczny jest kontakt z Działem Finansowym pok. 124. W sprawie zaliczki na wyjazdy w ramach Erasmus+ należy kontaktować się z naszym Biurem – pok. 173.

Przyjazdy

Wszyscy goście zagraniczni odwiedzający naszą Uczelnię bez względu na źródło finansowania powinni zostać zgłoszeni za pośrednictwem naszego Biura Prorektorowi ds. Kształcenia i Rozwoju i zaakceptowani. Wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego należy złożyć w pok. 174. W przypadku gości przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ wniosek należy złożyć w pokoju 173. Proszę wyraźnie zaznaczyć na wniosku potrzebę zarezerwowania miejsca w Akademickim Centrum Hotelowym naszej Uczelni. Szczegółowy tryb przyjmowania gości zagranicznych znajduje się tutaj.