UMOWY O WSPÓŁPRACY

OGÓLNOUCZELNIANE I WYDZIAŁOWE

Obecnie nasza Uczelnia posiada ponad 50 umów międzyuczelnianych oraz z partnerami nie tylko z Europy, ale również z Azji, Afryki i Ameryki. W czasie ostatnich kilku lat liczba umów znacząco wzrosła. W ramach współpracy między Uniwersytetami organizowane są wymiany pracowników, doktorantów i studentów. Podejmowane są wspólne badania naukowe i organizowane konferencje. Następuje wymiana doświadczeń i wyników badań.

Wykaz obowiązujących umów.