UMOWY O WSPÓŁPRACY

Nasza Uczelnia od swojego początku współpracuje z wieloma ośrodkami z różnych krajów Europy i świata. W ostatnich latach współpraca międzynarodowa rozwija się coraz dynamiczniej i zatacza coraz większe koła. Wpływ ma na to zapewne bardzo aktywna działalność kadry naukowo-dydaktycznej a także administracyjnej. Nadchodzące lata stoją pod znakiem nowych programów w ramach Funduszy Europejskich tj. programu Erasmus+.