PROJEKTY UE – ERASMUS+

SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY

Termin składania wniosków: 28 lutego 2017 r.

Przydatne informacje

prezentacja dot. projektu: Sojusze_na_rzecz_wiedzy 
formularz PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI PARTNERSKIMI
strona projektu: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-2/sojusze-na-rzecz-wiedzy/ 

Opis projektu

Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami.

Organizacje (instytucje) uczestniczące

W sojuszach na rzecz wiedzy mogą uczestniczyć organizacje/instytucje publiczne i prywatne z krajów programu oraz z krajów partnerskich (np. szkoły wyższe, przedsiębiorstwa, instytucje/placówki naukowe, instytucje edukacyjne, stowarzyszenia przedsiębiorstw itp.).

W danym projekcie musi uczestniczyć co najmniej sześć organizacji z minimum trzech krajów programu Erasmus+, w tym minimum dwie uczelnie i dwa przedsiębiorstwa.

Udział organizacji z innych krajów tj. z krajów partnerskich z innych regionów świata, musi być uzasadniony szczególnym wkładem, jaki wnoszą do projektu.

Uczelnie biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Czas trwania projektu

2 lub 3 lata.

Dofinansowanie

Maksymalnie dofinansowanie:

Pytania dotyczące programu  można kierować do:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

pok. 174

tel: 12-662-6044

e-mail:  elird.kashahu@up.krakow.pl