PROJEKTY UE – ERASMUS+

CAPACITY BUILDING

BUDOWA POTENCJAŁU W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Termin składania wniosków: 29 lutego 2017 r.

Przydatne informacje 

– prezentacja dot. projektu: Budowanie_potencjału_w_szkol_wyższym
– formularz PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI PARTNERSKIMI
– krótki opis projektu (w wersji EN): pobierz
– strona projektu: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-2/budowanie-potencjalu/

Opis projektu

Międzynarodowe projekty zmierzające do budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich. Projekty tego typu ukierunkowane są na pomoc i wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego oraz systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.

W projektach typu „Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym” mogą uczestniczyć organizacje z następujących krajów:

Regiony sąsiadujące z UE:

1.  Zachodnie Bałkany
2.  Kraje Partnerstwa Wschodniego
3.  Kraje południowego regionu Morza Śródziemnego
4.  Rosja [w granicach terytorium uznanego przez prawo międzynarodowe]

Inne regiony:

6. Azja
7. Azja Środkowa
8. Ameryka Łacińska
9.  Iran, Irak, Jemen
10. Republika Południowej Afryki
11. Afryka, Karaiby, region Pacyfiku

Uprawnione instytucje z krajów programu lub krajów partnerskich to między innymi:

oraz rządowe organizacje międzynarodowe (udział bez finansowania).

Skład konsorcjum realizującego projekt

Kraje programu: minimum 3 kraje – z każdego minimum 1 uczelnia.

Kraje partnerskie: minimum jeden kraj, minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego.

W projekcie musi uczestniczyć co najmniej tyle uczelni z kraju partnerskiego/krajów partnerskich, ile z krajów programu (czyli min. 3 uczelnie z krajów programu i minimum 3 uczelnie z kraju partnerskiego; jeżeli 2 kraje partnerskie, to minimum łącznie 4 uczelnie z tych krajów).

Wyjątki:

W przypadku projektów strukturalnych w skład konsorcjum muszą również wchodzić ministerstwa odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie.

Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Czas trwania projektu

2 lub 3 lata.

Pytania dotyczące programu  można kierować do:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

pok. 174

tel: 12-662-6044

e-mail:  elird.kashahu@up.krakow.pl