PROJEKTY UE – ERASMUS+

MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

AKCJA KA107

Przydatne informacje

wyjazdy dydaktyczne rok 2017/2018: http://www.bwm.up.krakow.pl/wyjazdy-pracownikow/erasmus-ka107-wyjazdy-dydaktyczne/
wyjazdy szkoleniowe rok 2017/2018:http://www.bwm.up.krakow.pl/wyjazdy-pracownikow/erasmus-ka107-wyjazdy-szkoleniowe/
informacje o projekcie (wersja EN): pobierz
– formularz PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

Lista Uczelni partnerskich program Erasmus+ KA107

Opis projektu

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej, jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją.

Pytania dotyczące programu  można kierować do:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

pok. 174

tel: 12-662-6044

e-mail:  lukasz.pieczonka@up.krakow.pl