KURSY AUTORSKIE

Procedura przyjmowania studentów i finansowania kursów odbywanych przez studentów zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ na lata 2022-2023 (pdf).

Karta kursu pdf, doc.

Individual Subject Certificate (ISC) pdf, doc.