KURSY AUTORSKIE

Procedura przyjmowania studentów i finansowania kursów odbywanych przez studentów zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ na lata 2017-2021 (pdf)

Karta kursu pdf, doc.

Indywidual Subject Certificate (ISC) pdf, doc.