INNE OFERTY I PROGRAMY

VISEGRAD FUND – SCHOLARSHIPS

fundusz_wyszehradzki      VF_EPP_logo_1

 

 

Program

Czas trwania

Dofinansowanie

Uprawione kraje

Poziom

STYPENDIA WYSZEHRADZKIE

1-2 lub 1-4 semestrów

€2300 + 1500/semestr

V4+EaP+WB+RU

MGR+DR/PostDOC

STYPENDIA WYSZEHRADZKIE EaP

1-2 lub 1-4 semestrów

€2300 + 1500/semestr

V4+EaP+WB+RU

MGR+DR/PostDOC

STYPENDIUM OPEN SOCIETY ARCHIVES 

max. 2 miesiące

 

€2000

N/A

MGR

STYPENDIUM TAJWANU

max. 2 semestry

€750 -€1000 + €800

V4

DR/PostDOC

V4 – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry
EaP – Armenia, Azerbejdżan, Grucja, Białoruś, Mołdawia, Ukraina
WB – Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Serbia             
RU – Federacja Rosyjska

 

Szczegółowe informacje nt. dostępnych stypendiów: 
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

Dodatkowe informacje nt. IVF dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego:
http://visegradfund.org/scholarships/.

 

Pytania dotyczące programów grantowych i stypendialnych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego można kierować do:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

pok. 174

tel: 12-662-6044

e-mail:  lukaszpieczonka@up.krakow.pl

 

STYPENDIA  

TERMINY SKŁADANIA APLIKACJI:

 

STYPENDIA WYSZEHRADZKIE15 MARCA 2018

STYPENDIUM OPEN SOCIETY ARCHIVES –  10 STYCZNIA 2018

STYPENDIUM TAJWANUnabór ciągły

 

 

STYPENDIA WYSZEHRADZKIE
wspierają studia magisterskie i podyplomowe (doktoranckie / postdoc) / pobyt naukowy w instytucjach szkolnictwa wyższego w regionie V4 , a także w krajach Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

Zasady dotyczą stypendiów w krajach V4 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), krajów z regionu Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Serbia) i Partnerstwa Wschodniego EaP (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz Rosji. 

Podstawowe informacje:

 Wsparcie finansowe:

STYPENDIUM OPEN SOCIETY ARCHIVES

Stypendia są przyznawane na zasadzie konkursu naukowcom, artystom lub dziennikarzom, którzy chcą prowadzić badania w OSA i których aktualne projekty badawcze są istotne dla gospodarstw i danych priorytetów badawczych funduszu i OSA. 

STYPENDIUM TAJWANU

Oferta stypendialna skierowana do naukowców, którzy:

oraz zajmują się jedną z poniższych dziedzin badań: 

  1. Nanotechnologia
  2. Przemysł elektrotechniczny
  3. Biotechnologia
  4. Technologia informacyjna (IT)
  5. Turystyka
  6. Nauki społeczne i humanistyczne