INNE OFERTY I PROGRAMY

STYPENDIA RZĄDOWE

OFERTA STYPENDIALNA DAAD 2021/2022 

Spotkania informacyjne

Oddział DAAD w Warszawie oferuje cztery spotkania:

dla wszystkich studentów, absolwentów i doktorantów

dla wszystkich przedmiotów naukowych

(stypendia HSK)

Więcej informacji i rejestracja tutaj:

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/cykl-webinarow-stypendia-daad-do-niemiec/

_________________________________________________________

BGF STYPENDIA NA POBYT BADAWCZY WE FRANCJI

Stypendium skierowane do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji. Stypendium adresowane jest do wszystkich naukowców, a w szczególności do tych posiadających doktorat od mniej niż 10 lat i pragnących nawiązać współpracę polsko-francuską.

OPIS PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Dziedzina

wszystkie dziedziny

Wymagania

naukowcy z doktoratem

Czas trwania

od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 1 stycznia- 31 grudnia 2021

Wysokość stypendium

1704 € (netto) od momentu przyjazdu do Francji

Termin przesyłania wniosków

23 października 2020 r. godzina 12:00

Procedura aplikowania                       pobierz

 

________________________________________________

ARCHIWALNE

_________________________________________________

WYJAZDY DYDAKTYCZNE DO KAZACHSTANU!

Szanowni Państwo,

Nasza uczelnia partnerska – Aktiubiński Uniwersytet im. S. Baiszewa zaprasza wykładowców naszego Uniwersytetu do prowadzenia zajęć ze studentami w Kazachstanie.

Wymagania kandydata:

– Co najmniej tytuł doktora

– Tytuł  magistra akceptowany w dziedzinach: Biznes, Zarządzanie, Informatyka

– Co najmniej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami

– Publikacje naukowe lub w pismach branżowych będą dodatkowym atutem

Zadania kandydata:

– Wybrany przez stronę partnerską kandydat będzie zobowiązany do przeprowadzenia wykładów oraz zajęć dydaktycznych w Uczelni partnerskiej w okresie 4 tygodni.

– Preferowana tematyka wykładów: Informatyka i technologia informacyjna; Innowacyjna Edukacja, Rozwój umiejętności miękkich; Zarządzanie projektami; Projekty „Start-up”;  Prawo przedsiębiorstw[i].

– Język wykładowy: angielsku, rosyjski

Terminy i czas trwania wyjazdu:

– 21.01 – 04.05. 2019

– 15.09 – 21.12. 2019

– Wyjazd obejmuje 4 pełne tygodnie

Finansowanie:                                        

– Zaakceptowany kandydat pokrywa koszty podróży do i z Kazachstanu oraz koszty zakwaterowania, istnieje możliwość zakwaterowania na kampusie Uczelni.

– Każdy z wybranych kandydatów otrzyma finansowanie na pobyt w Kazachstanie w wysokości 1000 USD tygodniowo od Ministerstwa Edukacji i Nauki Kazachstanu. 

Aplikacja:

–  Formularz aplikacyjny wraz z dokumentami potwierdzającymi podane informacje można składać poprzez pocztę elektroniczną do Pani Zhanat Yerniyazovej, e-mail: ms_akm@mail.ru   

Rekrutacja ma charakter ciągły, informacje o Uczelni partnerskiej można znaleźć pod adresem: http://vuzbaishev.kz/en/ .

____________

[i] Wskazana tematyka wykładów jest preferowana przez stronę przyjmującą, jednak zgłoszenia przyjmowane są w dowolnej dziedzinie, pod warunkiem, że istnieje możliwość zorganizowana zajęć w danej tematyce w Uczelni partnerskiej.

________________________________________________________________________________

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO

Mamy przyjemność poinformować, że aplikacje na STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO Master 2 lub Doktorat są już otwarte!
wnioski można składać do 7 MARCA 2018.

* STYPENDIA MASTER 2 to program stypendialny przyznawany na okres od 1 – 10 MIESIĘCY, skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (II rok Master). Stypendium wynosi 767€ na miesiąc pobytu we Francji. Stypendia BGF Master 2 przeznaczone są też dla studentów programów podwójnych dyplomów polsko-francuskich. 

* STYPENDIA DOKTORAT to stypendium na trzy 5-cio miesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu COTUTELLE ALBO CODIRECTION. Stypendysta otrzymuje ok. 1060€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.

WIĘCEJ INFORMACJI znajduje się na stronie https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja 

 

 Bez tytułu

 

 

 

 


 

1. STYPENDIA RZĄDU WŁOSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW I OBYWATELI WŁOSKICH MIESZKAJĄCYCH ZAGRANICĄ

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 10 MAJA 2017

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI) dysponuje stypendiami dla studentów zagranicznych oraz studentów obywateli włoskich mieszkających zagranicą (IRE) na rok akademicki 2017/2018 mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, upowszechnianie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej oraz przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej  na świecie.

Stypendia są przyznawane na studia oraz na realizację programów szkoleniowych i/lub naukowych we włoskich instytutach państwowych lub prawnie uznanych. Zgłoszenia online należy przesyłać za pośrednictwem specjalnego portalu, od dnia 27 marca 2017r. do północy (czasu włoskiego) 10 maja 2017r.

Przed wysłaniem zgłoszenia, zaleca się dokładną lekturę warunków i portalu Ministerstwa Edukacji, Uniwersytetów i Badań (MIUR) „Universitaly”, który zawiera informacje na temat włoskiego systemu szkolnictwa wyższego, a także strony http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.

Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie MAECI:

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO NA PROJEKTY BADAWCZE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 16 MAJA 2017

 

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin wymienionych na końcu niniejszej wiadomości. 

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu francuskiego w Polsce. W załączniku odnajdą Państwo również plakat promujący stypendium BGF Program badawczy 2017.

 

Priorytetowymi dziedzinami w 2017 roku są:

 

1/Nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia, biologia):

 

– Energia (energia nuklearna, paliwa kopalne, źródła odnawialne)

– Fizyka jądrowa

– Zrównoważony rozwój

– Agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe

– Astronomia, kosmologia

– Nanotechnologie

– Biotechnologie

– Nauka o życiu i onkologia

– Medycyna

– Kataliza

– Technologie informacyjne i komunikacyjne

 

2/ Nauki o człowieku i społeczeństwie (urbanistyka, architektura, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia, politologia, języki obce, sztuka, kultura…)

 

– Zrównoważony rozwój (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, transport intermodalny, gospodarka wodna, gospodarka terenów zielonych, rekultywacja)

– Unia Europejska

– Migracje

– Bezpieczeństwo

– Religia, laicyzm

– Multimedia w nauczaniu języka francuskiego

– Tłumaczenia automatyczne

– Społeczeństwo cyfrowe

– Historia zakończenia pierwszej wojny światowej oraz niezależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej

– Europa kultur

– Dziedzictwo/Polityka pamięci

– Nowe środki przekazu/Nowe media

– Sztuka współczesna

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. BADENIA-WURTTENBERG STIFTUNG

The Baden-Württemberg Stiftung was founded in 2000 as Landesstiftung (federal state foundation) Baden-Württemberg, with its registered office in Stuttgart. Landesstiftung Baden-Württemberg GmbH originated from the former state holding of Baden-Württemberg GmbH and its legal form is that of a non-profit GmbH.

The assets of approximately 2.4 billion euros, handled by the Baden-Württemberg Stiftung, are primarily held in investment funds, real estate and corporate investments.

The Baden-Württemberg Stiftung is one of the largest private foundations in Germany. Each year it makes approximately 50 million euros available for non-profit making programs and projects.

The management of the areas of „Asset and Investment Management” and „Property Management” is subject to the rules of procedure issued by the Ministry of Finance of Baden-Württemberg.

The Baden-Württemberg Stiftung is a member of the Federal Association of German Foundations.

Kontakt:

http://www.bwstiftung.de/

info@bwstiftung.de

Kriegsbergstraße 42 · 70174 Stuttgart

Fon +49 (0) 711 248 476-0

Fax +49 (0) 711 248 476-50