INNE OFERTY I PROGRAMY

PROM

 

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Celem projektu jest podniesienie dostępności międzynarodowych wydarzeń naukowych (konferencje) i szkoleniowych (szkoły letnie/zimowe) oraz realizacja krótkich wyjazdów związanych z pozyskiwaniem materiałów do pracy doktorskiej dla doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego a także zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia odbywających się na Uniwersytecie Pedagogicznym konferencji, szkół i warsztatów poprzez umożliwienie/ułatwienie udziału w nich doktorantom i naukowcom z zagranicy.

Więcej: https://prom.up.krakow.pl/