INNE OFERTY I PROGRAMY

OFERTY STYPENDIALNE

Program stypendialny Eiffel

Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne.

Tegoroczny kalendarz aplikacji jest następujący:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 28 września 2020 r.

Termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: określony wewnętrznie przez daną uczelnię

Termin przyjmowania aplikacji przez Campus France w Paryżu: 8 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie wyników: w tygodniu od 22 marca 2021 r.

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na stypendia rozpoczynające się od września 2021 r.

Więcej: Program stypendialny Eiffel

_______________________

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

National CEEPUS Office in Croatia has introduced new procedures in organization of incoming mobility during the academic year 2020/2021

See more: https://www.mobilnost.hr/en/content/central-european-exchange-programme-for-university-studies-ceepus/ 

___________________________________________________________________________

University of Klagenfurt is proud to announce the opening of another call for applications for Technology Scholarships!

The call is open for prospective master’s students who wish to start their studies in winter semester 2020/21.

For the next academic year we the list of the available study programmes extended and is address to highly qualified prospective master’s students in the fields of Mathematics, Game Studies, Computer Science and Business Information Systems, Electrical Engineering and Information Engineering.

Please find enclosed the information sheet in English with the scholarship description and application procedure here