INNE OFERTY I PROGRAMY

INNE

Stowarzyszenia GFPS-Polska

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest m. in. wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską, a Niemcami.

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do programu stypendialnego do Niemiec.

Termin nadsyłania zgłoszeń o stypendium na semestr zimowy 2017/2018 upływa 16.04.2017

Program obejmuje możliwość spędzenia semestru na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Dreźnie, Frankfurcie nad Menem, Frankfurcie nad Odrą, Lipsku, Passawie, Bonn, Aachen, Paderborn. Jedynym wymaganiem jest przeprowadzenie przez stypendystę projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem swoich studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje bogaty program kulturalny dla stypendystów.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://www.gfps.pl/info/.

Ponadto Stowarzyszenie oferuje letni kurs języka niemieckiego dla studentów i doktorantów Tandem GFPS. Jest to polsko-niemiecka wymiana wakacyjna, organizowana we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i bliźniaczą organizacją niemiecką GFPS e. V.

Termin zgłoszeń upływa 16.05.2017.

Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 18.08. – 3.09 w Melanue, w Saksonii. Ideą projektu jest nauka języka poprzez codzienną rozmowę w parach polsko-niemieckich. Oprócz zajęć lekcyjnych z native speaker’ami zaplanowany został bogaty program kulturalno-rozrywkowy. Czyni to Tandem niepowtarzalną okazją do poznania żywego języka niemieckiego i kultury naszego zachodniego sąsiada.

Po więcej informacji zapraszamy na: http://www.gfps.pl/tandem/.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

The Free State of Bavaria

The Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) would like to ask you to pass this information to your students and other parties interested:

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2019/20 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.

The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian universities. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts 735,–€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded.

Enclosed is our flyer and further information can be found on the BAYHOST website:

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.htm

The application deadline for first time applications is the 1st December 2018 (date of receipt!).

I will appreciate if you forward the call for application to all students / persons who might be interested and publish the information on your website. You are also welcome to share the call for application on facebook: https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/

Additionally, we could send you some flyers by separate post on request.

es freut uns, Sie auf die aktuelle Ausschreibung der Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2019/20 für Graduierte aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn aufmerksam machen zu können.

Das Stipendium dient der Finanzierung eines Aufbaustudiums (z.B. Master) oder einer Promotion  an einer staatlichen bzw. staatlich geförderten Universität oder Hochschule in Bayern. Es wird zunächst für ein Jahr gewährt und kann auf Antrag maximal zweimal (auf insgesamt drei Jahre) verlängert werden; die monatliche Förderhöhe beträgt 735,–€. Zudem können auch einjährige Forschungsaufenthalte in Bayern im Rahmen einer Promotion im Heimatland gefördert werden.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer anbei und unserer Website unter:

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Die Bewerbungsfrist endet mit dem 1. Dezember 2018 (Eingangsstempel).

Ich bitte Sie, die Ausschreibung an Studierende und weitere Interessierte weiterzuleiten sowie ggf. auf Ihrer Website zu verlinken oder gern auch auf facebook zu teilen: https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/

 

 

Fundacja Kościuszkowska corocznie przyznaje stypendia dla Polaków, na rzecz studiów jak i badań oraz nauczania na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Fundacja zapewnia stypendium, które obejmuje: koszt podróży transatlantyckich, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe. Nie ma dodatku na rzecz małżonka lub dziecka. Stypendysta jest odpowiedzialny wyłącznie za wszystkie koszty towarzyszące. Stypendia wahają się od 7.650 $ do 30.500 $ , w zależności od czasu trwania wyjazdu stypendialnego i kategorii w jakiej zostaje przyznane stypendium. Nie ma ograniczeń związanych z kierunkiem studiów lub badań.

Stypendium obejmuje tylko obywateli polskich przebywających na stałe w Polsce . Wnioskodawcy muszą posiadać tytuł magistra nauk humanistycznych lub M.S. przed datą przyznania stypendium. Preferowani studenci studiów doktoranckich i post-doktoranckich. Obowiązkowe jest również zaświadczenie z miejsca pracy akademickiej.

Wnioskodawcy muszą posiadać silną znajomość języka angielskiego w celu komunikowania się i wykonywania projektów. Poziom znajomości języka angielskiego zostanie ustalona w trakcie rozmowy w Warszawie.

Więcej szczegółów na temat wymagań oraz samej aplikacji na stronie: www.thekf.org

Aplikację należy przesłać w dwóch egzemplarzach w Biurze Nowym Jorku oraz w siedzibie w Warszawie.

Składać aplikacje można zarówno w Biurze W Nowym Jorku jak i w siedzibie w Warszawie

Kontakt:

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 4, pokój 118,

00-497 Warszawa

Tel / fax : (48) (22) 621-7067

Biuro w Nowym Jorku :

15 East 65 Ulicy w Nowym Jorku,

N.Y. 10065-6595

Telefon: (212) 734-2130 / Fax : (212) 628-4552