INNE OFERTY I PROGRAMY

INNE

Stowarzyszenia GFPS-Polska

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest m. in. wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską, a Niemcami.

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do programu stypendialnego do Niemiec.

Termin nadsyłania zgłoszeń o stypendium na semestr zimowy 2017/2018 upływa 16.04.2017

Program obejmuje możliwość spędzenia semestru na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Dreźnie, Frankfurcie nad Menem, Frankfurcie nad Odrą, Lipsku, Passawie, Bonn, Aachen, Paderborn. Jedynym wymaganiem jest przeprowadzenie przez stypendystę projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem swoich studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje bogaty program kulturalny dla stypendystów.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://www.gfps.pl/info/.

Ponadto Stowarzyszenie oferuje letni kurs języka niemieckiego dla studentów i doktorantów Tandem GFPS. Jest to polsko-niemiecka wymiana wakacyjna, organizowana we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i bliźniaczą organizacją niemiecką GFPS e. V.

Termin zgłoszeń upływa 16.05.2017.

Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 18.08. – 3.09 w Melanue, w Saksonii. Ideą projektu jest nauka języka poprzez codzienną rozmowę w parach polsko-niemieckich. Oprócz zajęć lekcyjnych z native speaker’ami zaplanowany został bogaty program kulturalno-rozrywkowy. Czyni to Tandem niepowtarzalną okazją do poznania żywego języka niemieckiego i kultury naszego zachodniego sąsiada.

Po więcej informacji zapraszamy na: http://www.gfps.pl/tandem/.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2018/19 via BAYHOST.

Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.
The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies (e.g. master) at Bavarian universities. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years. One-year study sojourns in Bavaria as part of a Ph.D. in the home country can also be funded.

Further information can be found on the BAYHOST website:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

 

Fundacja Kościuszkowska corocznie przyznaje stypendia dla Polaków, na rzecz studiów jak i badań oraz nauczania na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Fundacja zapewnia stypendium, które obejmuje: koszt podróży transatlantyckich, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe. Nie ma dodatku na rzecz małżonka lub dziecka. Stypendysta jest odpowiedzialny wyłącznie za wszystkie koszty towarzyszące. Stypendia wahają się od 7.650 $ do 30.500 $ , w zależności od czasu trwania wyjazdu stypendialnego i kategorii w jakiej zostaje przyznane stypendium. Nie ma ograniczeń związanych z kierunkiem studiów lub badań.

Stypendium obejmuje tylko obywateli polskich przebywających na stałe w Polsce . Wnioskodawcy muszą posiadać tytuł magistra nauk humanistycznych lub M.S. przed datą przyznania stypendium. Preferowani studenci studiów doktoranckich i post-doktoranckich. Obowiązkowe jest również zaświadczenie z miejsca pracy akademickiej.

Wnioskodawcy muszą posiadać silną znajomość języka angielskiego w celu komunikowania się i wykonywania projektów. Poziom znajomości języka angielskiego zostanie ustalona w trakcie rozmowy w Warszawie.

Więcej szczegółów na temat wymagań oraz samej aplikacji na stronie: www.thekf.org

Aplikację należy przesłać w dwóch egzemplarzach w Biurze Nowym Jorku oraz w siedzibie w Warszawie.

Składać aplikacje można zarówno w Biurze W Nowym Jorku jak i w siedzibie w Warszawie

Kontakt:

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 4, pokój 118,

00-497 Warszawa

Tel / fax : (48) (22) 621-7067

Biuro w Nowym Jorku :

15 East 65 Ulicy w Nowym Jorku,

N.Y. 10065-6595

Telefon: (212) 734-2130 / Fax : (212) 628-4552