INNE OFERTY I PROGRAMY

INNE

Uczelnia partnerska z Uzbekistanu –  Taszkiencki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, zaprasza do udziału w konferencji “PROSPECTS FOR IMPLEMENTING INTERNATIONAL QUALITY ASSESSMENT PROGRAMS IN PRIMARY EDUCATION”, która odbędzie się 15 kwietnia 2021

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: tutaj

Artykuły można przesyłać do 5 kwietnia 2021 na adres e-mail: tdpuboshxalqaro@mail.ru

Wszelkie pytania można kierować do Pani Aliny Sadykovej, tel. +998901891003 (Telegram, Whats App)

________________________________________________________________

W dniach 5-6 października 2020 r. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza na międzynarodową wirtualną konferencję poświęconą internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dobie cyfryzacji pt. Moving target digitalisation: re-thinking global exchange in higher education. Osoby, które chciałyby wystąpić podczas konferencji, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia do 1 sierpnia 2020 r.

Szczególy znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji:

w jęz. angielskim: https://www.daad.de/en/the-daad/what-we-do/moving-target/

w jęz. niemieckim: https://www.daad.de/de/der-daad/was-wir-tun/digitalisierung/moving-target/

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania nt. konferencji prosimy przesyłać na adres: movingtarget@daad.de

_____________________________________________________________________

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w rekrutacji na Grantobiorców do projektu POWER Szansa-nowe możliwości dla dorosłych.

Projekt Szansa-nowe możliwości dla dorosłych jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Wsparcie powinno być realizowane 3-stopniowo poprzez: diagnozę umiejętności, indywidualne wsparcie edukacyjne, walidację nabytych umiejętności.

Przedmiotem rekrutacji jest wybór instytucji/organizacji, które opracują modele wspierania osób dorosłych w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych dla określonej grupy docelowej.

Model powinien zostać opracowany według określonej struktury zamieszczonej w dokumentacji rekrutacyjnej.

Alokacja na finansowanie testowania modeli wynosi  około 21 000 000,00 PLN.

Poziom finansowania testowania modeli  wynosi 100% uprawnionych wydatków.

Formularze zgłoszeniowe składane w ramach rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem:  online.frse.org.pl,

w terminie: od 19.12.2019 r. do 02.03.2020 r. do godz. 23:59.

W projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” (POWER 2014-2020) przewidziano jedną rekrutację Grantobiorców.

Formularze zgłoszeniowe złożone przed i po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line w języku polskim na stronie online.frse.org.pl.

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Warunkami rekrutacji Grantobiorców i testowania modeli oraz załącznikami do Warunków dostępnymi na stronie internetowej projektu

https://szansa-power.frse.org.pl/ w zakładce Dokumentacja rekrutacyjna.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Projektu Szansa:

tel.: 22 463- 14- 39, 22 463-14-56, 22 463- 16-96, 22 463-16-86

e-mail: szansa@frse.org.pl, szansa@ibe.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji!

_______________________________________________