INNE OFERTY I PROGRAMY

FUNDACJA FULBRIGHTA

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu na afiliacje goszczące stypendystów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Fulbright English Teaching Assistants (ETAs) na rok akademicki 2016/2017.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.fulbright.edu.pl/pl/konkurs-na-afiliacje-dla-fulbright-english-teaching-assistants/

Zgłoszenia do 24 marca br.

W tym roku kandydaci reprezentują dziedziny nauki takie jak chemia, biologia, matematyka, fizyka, genetyka, ekonomia, nauki polityczne, historia, literatura, poezja.

Program Fulbrighta działa w Polsce od roku 1959. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna non-profit działająca od 1995 roku. Administruje programem wymiany naukowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi, założonym z inspiracji senatora USA Jamesa Williama Fulbrighta w 1946 roku. W ramach Programu Fulbrighta oferuje stypendia dla studentów, doktorantów i ludzi nauki na studia oraz trwające maksymalnie 9 miesięcy wyjazdy naukowe. Ich działalność finansują Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Departament Stanu USA. Komisja prowadzi również akredytowane Centrum Doradztwa Edukacyjnego, gdzie można zasięgnąć informacji na temat amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Cele statutowe Fundacji:

Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich i polskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Rzeczypospolitej Polskiej,

Inicjowanie, wspieranie i organizowanie wizyt oraz wymiany studentów, praktykantów, naukowców, nauczycieli, wykładowców, artystów, dziennikarzy oraz innych osób ze środowisk nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Rzeczpospolitą Polską,

Wspieranie tworzenia i realizacji programów rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki.

Kontakt:

http://www.fulbright.edu.pl/pl/strona-glowna/

e-mail: biuro@fulbright.edu.pl

K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

+48 22 10 100 40