INNE OFERTY I PROGRAMY

DAAD

Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2018/2019 – broszura informacyjna

 

Jest już dostępna oferta DAAD na rok akademicki 2017/2018. Broszura informacyjna można znaleźć pod linkiem – broszura informacyjna

DAAD to Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.). Jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. To stowarzyszenie niemieckich szkół wyższych. Wspiera internacjonalizację niemieckich szkół wyższych oraz rozwój germanistyki i nauczanie języka niemieckiego za granicą. Utrzymuje sieć przedstawicielstw rozmieszczonych na całym świecie, docentów i stowarzyszeń byłych stypendystów oraz informuje i doradza na miejscu w danym regionie. Wspiera również kraje rozwijające się w kształtowaniu szkolnictwa wyższego. Jest organizacją pośredniczącą w zagranicznej polityce kulturalnej i oświatowej Republiki Federalnej Niemiec

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej utrzymuje bliskie stosunki z Polską od 1958 roku. Warszawskie Przedstawicielstwo DAAD powstało w roku 1997. Jego nadrzędnym celem jest wspieranie współpracy akademickiej pomiędzy Polską i Niemcami. Obok Przedstawicielstwa DAAD w Polsce działa również sieć siedemnastu lektorek i lektorów DAAD zatrudnionych przede wszystkim w instytutach germanistyki polskich uniwersytetów (informacje na temat lektorów DAAD w Polsce).

Główne pola działania DAAD w Polsce to:

– Udzielanie informacji o niemieckim szkolnictwie wyższym oraz badaniach naukowych w Niemczech

– Wspieranie współpracy polskich i niemieckich uczelni, naukowców i studentów

– Przyznawanie stypendiów polskim studentom, absolwentom i naukowcom na wyjazdy do Niemiec

– Współpraca z siecią byłych stypendystów DAAD w Polsce

– Opieka nad niemieckimi stypendystami w Polsce

Kontakt:

http://www.daad.pl/

e-mail: daad@daad.pl

ul. Czeska 24/2

PL-03-902 Warszawa

Tel.: +48 /22/ 617 48 47, 616 13 08

Fax: +48 /22/ 616 12 96