INNE OFERTY I PROGRAMY

Zachęcamy gorąco wszystkich studentów i pracowników naukowych i dydaktycznych do skorzystania z programów stypendialnych. Na niniejszej podstronie przedstawiamy jedynie wybrane możliwości stypendialne. Jeśli ktoś z Państwa korzystał już lub spotkał się ofertą, która nie jest ujęta na naszej stronie bardzo prosimy o kontakt mailowy w celu poszerzenia naszych informacji na stronie.

Przypominamy, iż wszyscy studenci i doktoranci UP, którzy wyjeżdżają za granicę na konferencje, staże i badania naukowe, studia semestralne i roczne, wakacyjne kursy językowe w ramach programów stypendialnych i edukacyjnych, zagranicznych ofert stypendialnych za wyjątkiem wyjazdów na studia i praktyki Erasmus+ i FSS są proszeni o złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej, pok. 174, wypełnionego i podpisanego Wniosku wyjazdowego oraz umowy (dotyczy tylko osób które otrzymują wsparcie wypłacane przez Uczelnię).

Uwaga! Chęć wzięcia udziału w każdym projekcie lub skorzystania ze stypendium międzynarodowego, należy zgłosić do Biura Współpracy Międzynarodowej (pok. 174), składając Zarys Projektu  (pobierz wniosek)