ERASMUS+ PRAKTYKA

ZASADY

Wyjazdy studentów na praktyki

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

Wyjazdy absolwentów na praktyki

W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

Zasady wnioskowania

Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+, trzeba:

Studenci powinni starać się o wyjazd na swojej macierzystej uczelni. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Wysokość stypendium na wyjazdy na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża.

OLS

Online Linguistic Support (OLS) – wsparcie językowe online – testy biegłości językowej i kursy językowe

W edycji 2014 programu Erasmus+ został otwarty dla studentów uczelni wyższych system udostępniania licencji na testy biegłości językowej i kursy językowe OLS.

Obowiązek użytkowania systemu dotyczy indywidualnych uczestników, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym (praktyki, praca w projekcie EVS) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, szwedzki i włoski. Planowane jest stopniowe rozszerzanie systemu o pozostałe języki oficjalne UE.

Online Linguistic Support (OLS) jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji i realizacji wyjazdów na praktykę w aktualnym roku akademickim można znaleźć w zakładce dokumenty.