ERASMUS+ PRAKTYKA

REKRUTACJA

REKRUTACJA NA PRAKTYKĘ 2021-2023!

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DO 22.12.2021

POD ADRESEM:

https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/70/start/wf/218/dt/275/form 

Zasady rekrutacji na wyjazdy studentów Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach
programu Erasmus+ na praktyki w latach akademickich 2021/2022-
2022/2023 – treść TUTAJ