ERASMUS+ PRAKTYKA

REKRUTACJA

REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2021/2022

ZAKOŃCZONA

Uruchamiamy  nabór na wyjazdy w celu odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. 

Wyjazdy możliwe są już od 1 czerwca 2021 do 30 września 2022.  

Zasady rekrutacji i realizacjipobierz

Aplikacja można składać poprzez portal Webcon: https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/70 

Prezentacja JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS+

Wykaz pełnomocników Instytutowych: tutaj

_______________________________________________

REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2020/2021 – WAKACJE 2021!!! ZAKOŃCZONA

Uruchamiamy dodatkowy nabór na wyjazdy w celu odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ WAKACJE 2021. 

Wyjazdy możliwe są w semestrze letnim, do 30 września 2021. 

Aplikacja zgłoszeniowa dostępna jest pod adresem: https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/70 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12.02.2021 r. do godziny 15:30

Regulamin rekrutacji i zasady realizacji tutaj

 _______________________

UWAGA! W związku z poniższą decyzją koordynatora programu Erasmus+ wstrzymuje się wyjazdy zagraniczne w ramach programu w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021.

Termin składania dokumentów dla osób, które chcą zrealizować praktykę zagraniczną w semestrze letnim 2020/21 zostaje utrzymany. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28.06 br.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że po konsultacji z Prorektorem ds. Rozwoju, wszystkie wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zarówno studentów, wykładowców jak i pracowników administracji, zostają odłożone w czasie. Wyjazdy wcześniej zaplanowane na ten okres będzie można realizować w semestrze letnim 2020/2021.

Podobne decyzje zostały podjęte w wielu innych uniwersytetach europejskich współpracujących z Uniwersytetem Pedagogicznym w ramach programu Erasmus+.

Pracownicy i studenci, którzy uzyskali nominacje na wyjazd w semestrze zimowym, proszeni są o pilny kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej.

Z poważaniem,

Dr hab. prof. UP Mariusz Misztal
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

 

Ogłaszamy rekrutację na wyjazd w celu odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 28.06.2020 r.

W celu zgłoszenia należy:

  1. ♦ Zapoznać się z zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów: OTWÓRZ

  2. ♦ Uzupełnić formularz zgłoszeniowy:
    https://bwm.up.krakow.pl/rekrutacja/test/rekrutacja_praktyki.php

  3. ♦ Przesłać na adres mailowy: lukasz.pieczonka@up.krakow.pl uzupełniony i podpisany Kwestionariusz Kandydata

 

Wyjazdy można realizować w II semestrze roku akademickiego 2020/2021.
Wszystkie mobilności zakończyć muszą się nie później niż 30 Września 2021.

(proszę mieć na uwadze, że powyższe terminy mogą ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i za granicą) 

 

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają informację na wskazany w Kwestionariuszu adres e-mail w terminie do 29.05.2020 r. oraz zobowiązane będą do dostarczenia pozostałych dokumentów, które znajdują się w zakładce: Dokumenty  

 

 

______________________________________________________

 

 

REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – UZUPEŁNIAJĄCA

godnie z pkt. 16 ZASAD REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO  IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+ NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020, Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację uzupełniającą na wyjazdy w celu odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 24.02 do 06.03.2020.

Kwestionariusz Kandydata (poniżej) należy składać w naszym Biurze – pokój 174, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 (z wyjątkiem wtorków). Należy również wypełnić aplikację online dostępną pod adresem: https://bwm.up.krakow.pl/rekrutacja/test/rekrutacja_praktyki.php

Wyjazdy można realizować począwszy od 01 Czerwca do 30 Września 2020. 

UP- ZASADY REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO 2019 2020

DOKUMENTY:

Kwestionariusz Kandydata na Praktykę – Erasmus+ -2019-2020

Learning-agreement_traineeships_form_2019

Internship Confirmation

Formularz Danych Bankowych

 

__________________________________________________________________

REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2019/2020.

Ogłaszamy rekrutację na wyjazd w celu odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 20.05.2019 do 07.06.2019.

Kwestionariusz Kandydata (poniżej) należy składać w naszym Biurze – pokój 174, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 (z wyjątkiem wtorków). Należy również wypełnić aplikację online dostępną pod adresem: https://bwm.up.krakow.pl/rekrutacja/test/rekrutacja_praktyki.php

Wyjazdy można realizować począwszy od 01 Lipca 2019 do 30 Września 2020. 

Studenci przebywający za granicą, a chcący wziąć udział w rekrutacji proszeni są o wypełnienie aplikacji online oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezwłocznie po powrocie.

DOKUMENTY:

UP- ZASADY REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO 2019 2020

Learning-agreement_traineeships_form_2019

Internship Confirmation

Formularz Danych Bankowych

Porozumienie Załącznik Nr 5

____________________________________________________________________

Zgodnie z pkt. 16 ZASAD REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO  IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+ NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019, Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację uzupełniającą na wyjazdy w celu odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+.

Zgłoszenia będą przyjmowane  w terminie od 01.03.2019 do wyczerpania limitu miejsc.

Kwestionariusz Kandydata (poniżej) należy składać w naszym Biurze – pokój 174, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 (z wyjątkiem wtorków). Należy również wypełnić aplikację online dostępną pod adresem: https://bwm.up.krakow.pl/rekrutacja/test/rekrutacja_praktyki.php

Wyjazd należy zrealizować w terminie  do 30.09.2019 r. Długość praktyki nie może być krótsza niż dwa miesiące. Kandydaci chcący wyjechać już w czerwcu tego roku bezwzględnie muszą załączyć do Kwestionariusza potwierdzenie przyjęcia na praktykę (Internship Confirmation) oraz wypełniony i podpisany Learning Agreement.

Studenci przebywający za granicą, a chcący wziąć udział w rekrutacji proszeni są o wypełnienie aplikacji online oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezwłocznie po powrocie.

DOKUMENTY:

ZASADY REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO 2018/2019

Learning Agreement for Traineeships

Kwestionariusz Kandydata na Praktykę – Erasmus+ – 2018-2019 Załącznik Nr 2

Internship Confirmation 18/19 Załącznik Nr 3

Formularz Danych Bankowych 18/19 Załącznik Nr 4

Porozumienie Załącznik Nr 5

Wysokość stypendium

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz naszego profilu na facebooku, gdzie zamieszczamy bieżące informację dotyczące programu Erasmus+ oraz innych stypendiów.

Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją dotyczącą zasad wyjazdów na praktykę:

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ PDF