ERASMUS+ PRAKTYKA

REKRUTACJA

REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – UZUPEŁNIAJĄCA

godnie z pkt. 16 ZASAD REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO  IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+ NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020, Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację uzupełniającą na wyjazdy w celu odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 24.02 do 06.03.2020.

Kwestionariusz Kandydata (poniżej) należy składać w naszym Biurze – pokój 174, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 (z wyjątkiem wtorków). Należy również wypełnić aplikację online dostępną pod adresem: https://bwm.up.krakow.pl/rekrutacja/test/rekrutacja_praktyki.php

Wyjazdy można realizować począwszy od 01 Czerwca do 30 Września 2020. 

UP- ZASADY REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO 2019 2020

DOKUMENTY:

Kwestionariusz Kandydata na Praktykę – Erasmus+ -2019-2020

Learning-agreement_traineeships_form_2019

Internship Confirmation

Formularz Danych Bankowych

 

__________________________________________________________________

REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2019/2020.

Ogłaszamy rekrutację na wyjazd w celu odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 20.05.2019 do 07.06.2019.

Kwestionariusz Kandydata (poniżej) należy składać w naszym Biurze – pokój 174, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 (z wyjątkiem wtorków). Należy również wypełnić aplikację online dostępną pod adresem: https://bwm.up.krakow.pl/rekrutacja/test/rekrutacja_praktyki.php

Wyjazdy można realizować począwszy od 01 Lipca 2019 do 30 Września 2020. 

Studenci przebywający za granicą, a chcący wziąć udział w rekrutacji proszeni są o wypełnienie aplikacji online oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezwłocznie po powrocie.

DOKUMENTY:

UP- ZASADY REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO 2019 2020

Learning-agreement_traineeships_form_2019

Internship Confirmation

Formularz Danych Bankowych

Porozumienie Załącznik Nr 5

____________________________________________________________________

Zgodnie z pkt. 16 ZASAD REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO  IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+ NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019, Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację uzupełniającą na wyjazdy w celu odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+.

Zgłoszenia będą przyjmowane  w terminie od 01.03.2019 do wyczerpania limitu miejsc.

Kwestionariusz Kandydata (poniżej) należy składać w naszym Biurze – pokój 174, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 (z wyjątkiem wtorków). Należy również wypełnić aplikację online dostępną pod adresem: https://bwm.up.krakow.pl/rekrutacja/test/rekrutacja_praktyki.php

Wyjazd należy zrealizować w terminie  do 30.09.2019 r. Długość praktyki nie może być krótsza niż dwa miesiące. Kandydaci chcący wyjechać już w czerwcu tego roku bezwzględnie muszą załączyć do Kwestionariusza potwierdzenie przyjęcia na praktykę (Internship Confirmation) oraz wypełniony i podpisany Learning Agreement.

Studenci przebywający za granicą, a chcący wziąć udział w rekrutacji proszeni są o wypełnienie aplikacji online oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezwłocznie po powrocie.

DOKUMENTY:

ZASADY REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO 2018/2019

Learning Agreement for Traineeships

Kwestionariusz Kandydata na Praktykę – Erasmus+ – 2018-2019 Załącznik Nr 2

Internship Confirmation 18/19 Załącznik Nr 3

Formularz Danych Bankowych 18/19 Załącznik Nr 4

Porozumienie Załącznik Nr 5

Wysokość stypendium

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz naszego profilu na facebooku, gdzie zamieszczamy bieżące informację dotyczące programu Erasmus+ oraz innych stypendiów.

Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją dotyczącą zasad wyjazdów na praktykę:

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ PDF