ERASMUS+ STUDIA

Rekrutacja na Studia 2019 2020 KA103

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2019 r. mogą Państwo składać aplikacje na studia w ramach Programu Erasmus+ KA103 w roku akademickim 2019/20.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w pierwszym i w drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

Więcej informacji w Zasadach Rekrutacji

APLIKACJA NA POZIOMIE UP

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wypełniony i zatwierdzony przez Pełnomocnika formularz należy złożyć do dnia 14 lutego 2019 w BWM pok. 173)

Rejestracja online https://bwm.up.krakow.pl/rekrutacja/test/index.php do 14.02.2019

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.

Wykaz Uczelni 2019 2020

Wykaz Pełnomocników
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ na podstawie złożonych dokumentów oraz po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się pomiędzy 14.02.2019 a 28.02.2019

Termin złożenia ww. dokumentów mija 14 lutego 2019 r. – zarówno online jak również Formularz Zgłoszeniowy w wersji papierowej w BWM pok. 173 Główny Budynek UP ul. Podchorążych 2 w Krakowie

                                                                                                                                                                              Zapraszamy !!!!

             Znalezione obrazy dla zapytania erasmus+ rekrutacja