ERASMUS+ STUDIA

Rekrutacja 2020 2021 !!!

WYNIKI REKRUTACJI !!!

Lista rankingowa Erasmus+ 2020 2021

 

Rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus+
02.01.2020 – 04.02.2020
Dedykowana dla studentów ubiegających się o wyjazd na studia w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym oraz letnim.

Oferta miejsc

Formularz zgłoszeniowy

Aplikacja online

Wykaz pełnomocników

Zasady Rekrutacji 2020 2021

Zasady Realizacji 2020 2021

Etap I – Zgłoszenie 02.01.2020 – 04.02.2020
Obowiązek studenta przed złożeniem wymaganych dokumentów:
– zapoznanie się z zasadami rekrutacji,
– zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału
– przejrzenie stron internetowych zainteresowanych uczelni,
– wybranie uczelni, zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnie partnerską w stosunku do programu obowiązującego studenta na UP.

Student do 04.02.2020 musi złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej pok. 173 uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz wypełnić Aplikacje online.

Etap II – Egzamin z języka obcego
Na podstawie złożonych dokumentów do dnia 21.02.2020 zostanie przeprowadzony egzamin językowy dla wyselekcjonowanych studentów (pkt 13 c Zasad Rekrutacji)

Etap III – Ogłoszenie wyników do dnia 28.02.2020 r.

ZAPRASZAMY 

 

             Znalezione obrazy dla zapytania erasmus+ rekrutacja