ERASMUS+ STUDIA

DOKUMENTY

Dokumenty dla Instytutowych/Wydziałowych Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Wykaz-pełnomocników

Obowiązki Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Wskazówki dla Pełnomocników LA-studia

European Community Course Credit Transfer System (ECTS) – Przelicznik ocen

 Dokumenty na rok akademicki 2020 2021

Zasady Rekrutacji 2020 2021

Zasady Realizacji 2020 2021

Formularz zgłoszeniowy

Oferta miejsc

Wykaz pełnomocników

Stawki Finansowe

 

Dokumenty na rok akademicki 2019 2020

Zasadach Rekrutacji

Zasady Realizacji

Finansowanie Erasmus+ POWER 

Formularz Zgłoszeniowy 

Wykaz Uczelni 2019 2020

Wykaz-pełnomocników

Zgłoszenie online

Learning Agreement

Kody Dziedzin/Subject area Code

Formularz Danych Bankowych

Certificate of Arrival/Departure doc / pdf

Certificate of Arrival/Departure doc / pdf

Transcript of Records wzór doc