ERASMUS+ STUDIA

DOKUMENTY

Dokumenty dla Instytutowych/Wydziałowych Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Wykaz Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Obowiązki Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Wskazówki dla Pełnomocników LA-studia

European Community Course Credit Transfer System (ECTS) – Przelicznik ocen

 Dokumenty na rok akademicki 2018 2019

Zasady Rekrutacji i Realizacji  PDF

Formularz Zgłoszeniowy DOC

Uczelnie Partnerskie XLS

Stawki obowiązujące w projekcie 2018 2019 PDF

Student Application Form DOC

Learning Agreement DOC  PDF

Wskazówki do Learning Agreement PDF

Aneks do Learning Agreement PDF

Kody Dziedzin PDF

Formularz Danych Bankowych DOC

Transcript of records wzór DOC

Certificate of Arrival/Departure DOC  PDF

Certificate of Arrival/Departure PO WER   DOC PDF

 Wykaz Pełnomocników PDF

POWER Studenci z dodatkiem socjalnym PDF

POWER Studenci niepełnosprawni PDF

 

Dokumenty na rok akademicki 2017 2018

REKRUTACJA

Kwestionariusz on-line

Zgłoszenie na wyjazd zagraniczny

Lista Uczelni Partnerskich

Wykaz Pełnomocników

Zasady Rekrutacji

Zasady Realizacji

Student Application Form

Learning Agreement for studies

Wskazówki do Learning Agreement

Aneks do Learning Agreement

Karta Studenta Erasmus+

Warunki finansowania studentów niepełnosprawnych PO WER  2017

Warunki finansowania PO WER 2017

Finansowanie ERASMUS+

System Przeliczania ocen ECTS

 Transcript of records wzór doc

Karta Studenta ERASMUSA+  pdf

Formularz Danych Bankowych doc

Certificate of Arrival/Departure doc / pdf

Certificate of Arrival/Departure PO WER doc / pdf

 

 

Dokumenty na rok akademicki 2016 2017

Learning Agreement for Studies doc

Aneks do Learning Agreement pdf

Student Application Form doc

Pełnomocnicy ds. Programu Erasmus+  pdf

Zasady Rekrutacji pdf

Zasady Realizacji pdf

Transcript of records wzór doc

Formularz danych bankowych doc

Kwestionariusz Kandydata  doc

Stawki Stypendialne 2016 2017  pdf

Zasady finansowania studentów PO WER  pdf

Karta Studenta ERASMUSA+  pdf

Warunki finansowania dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności  pdf

Przelicznik ocen pdf