ERASMUS+ STUDIA

DOKUMENTY

Dokumenty dla Instytutowych/Wydziałowych Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Wykaz Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Obowiązki Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Wskazówki dla Pełnomocników LA-studia

European Community Course Credit Transfer System (ECTS) – Przelicznik ocen

 Dokumenty na rok akademicki 2019 2020

Zasadach Rekrutacji

Zasady Realizacji

FINANSOWANIE Z PROGRAMU ERASMUS i POWER

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wykaz Uczelni 2019 2020

Wykaz Pełnomocników

Zgłoszenie online

 

Dokumenty na rok akademicki 2018 2019

Zasady Rekrutacji i Realizacji  PDF

Formularz Zgłoszeniowy DOC

Uczelnie Partnerskie XLS

Stawki obowiązujące w projekcie 2018 2019 PDF

Student Application Form DOC

Learning Agreement DOC  PDF

Wskazówki do Learning Agreement PDF

Aneks do Learning Agreement PDF

Kody Dziedzin PDF

Formularz Danych Bankowych DOC

Transcript of records wzór DOC

Certificate of Arrival/Departure DOC  PDF

Certificate of Arrival/Departure PO WER   DOC PDF

 Wykaz Pełnomocników PDF

POWER Studenci z dodatkiem socjalnym PDF

POWER Studenci niepełnosprawni PDF