ERASMUS+ STUDIA

DOKUMENTY

Dokumenty dla Instytutowych/Wydziałowych Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Wykaz pełnomocników

Obowiązki Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Wskazówki dla Pełnomocników LA-studia

European Community Course Credit Transfer System (ECTS) – Przelicznik ocen

 Dokumenty na rok akademicki 2020 2021

Zasady Rekrutacji 2020 2021

Zasady Realizacji 2020 2021

Formularz zgłoszeniowy

Oferta miejsc

Wykaz pełnomocników

Stawki Finansowe

Transcript of Records – wzór

Learning Agreement 2020 2021

Certificate of Arrival/Departure

Stawki Finansowe

Formularz Danych Bankowych

 

Dokumenty na rok akademicki 2019 2020

Zasadach Rekrutacji

Zasady Realizacji

Finansowanie Erasmus+ POWER 

Formularz Zgłoszeniowy 

Wykaz Uczelni 2019 2020

Wykaz-pełnomocników

Zgłoszenie online

Learning Agreement

Kody Dziedzin/Subject area Code

Formularz Danych Bankowych

Certificate of Arrival/Departure doc / pdf

Certificate of Arrival/Departure doc / pdf

Transcript of Records wzór doc