ERASMUS+ PRAKTYKI

REKRUTACJA

Zgodnie z pkt. 16 ZASAD REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO  IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+ NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019, Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację uzupełniającą na wyjazdy w celu odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+.

Zgłoszenia będą przyjmowane  w terminie od 01.03.2019 do wyczerpania limitu miejsc.

Kwestionariusz Kandydata (poniżej) należy składać w naszym Biurze – pokój 174, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 (z wyjątkiem wtorków). Należy również wypełnić aplikację online dostępną pod adresem: https://bwm.up.krakow.pl/rekrutacja/test/rekrutacja_praktyki.php

Wyjazd należy zrealizować w terminie  do 30.09.2019 r. Długość praktyki nie może być krótsza niż dwa miesiące. Kandydaci chcący wyjechać już w czerwcu tego roku bezwzględnie muszą załączyć do Kwestionariusza potwierdzenie przyjęcia na praktykę (Internship Confirmation) oraz wypełniony i podpisany Learning Agreement.

Studenci przebywający za granicą, a chcący wziąć udział w rekrutacji proszeni są o wypełnienie aplikacji online oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezwłocznie po powrocie.

DOKUMENTY:

ZASADY REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO 2018/2019

Learning Agreement for Traineeships

Kwestionariusz Kandydata na Praktykę – Erasmus+ – 2018-2019 Załącznik Nr 2

Internship Confirmation 18/19 Załącznik Nr 3

Formularz Danych Bankowych 18/19 Załącznik Nr 4

Porozumienie Załącznik Nr 5

Wysokość stypendium

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz naszego profilu na facebooku, gdzie zamieszczamy bieżące informację dotyczące programu Erasmus+ oraz innych stypendiów.

Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją dotyczącą zasad wyjazdów na praktykę:

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ PDF