ERASMUS+ PRAKTYKI

OFERTY PRAKTYK

Na niniejszej stronie zamieszczamy linki do stron oferujących praktyki zarówno skierowane bezpośrednio do stypendystów Erasmus+ jak i do szerszego grona osób. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnego nawiązania współpracy z instytucjami, których oferty dostępne są na niniejszej stronie.

http://erasmusintern.org/

strona tworzona przy współpracy z Komisją Europejską

 

https://leonet.joeplus.org/

JOE+” – the Job Offer Exchange platform

 

www.internship.muni.cz

oferty praktyk z czeskich firm zebrane przez Masaryk University z Brna

 

Portale z ofertami praktyk/staży studentów

 http://www.europlacement.com/

https://europe-internship.com/

http://www.praxisnetwork.eu/

 

 http://kr.aiesec.pl/stronaaiesecup

AIESEC to największa na świecie organizacja prowadzona przez młodych ludzi. Działa w 122 krajach na całym świecie, organizując wolontariaty (Global Volunteer) i praktyki (Global Talent & Global Entrepreneur) międzynarodowe. Jej głównym celem jest kreowanie liderów poprzez zwiększanie zrozumienia międzykulturowego. Dąży do spełnienia swojej misji, którą jest pokój i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego.  W Polsce działa w 15 największych ośrodkach  akademickich. Oddział lokalny w Krakowie tworzy ponad 100 młodych ludzi,  którzy chcą zmieniać na lepsze środowisko lokalne i pomagać swoim rówieśnikom w przeżyciu międzynarodowej przygody.

Kontakty:

Monika Kulczyńska, wiceprzewodnicząca ds. wolontariatów wychodzących. e-mail: monika.kulczynska95@gmail.com

Oskar Borowski, wiceprzewodniczący ds. praktyk wychodzących. e-mail: oskarborrow.ski@gmail.com 

 

http://mobilityfriends.org/index.html

Portugalskie stowarzyszenie Intercultural Association Mobility Friends (www.mobilityfriends.org) z siedzibami w Bradze i Barcelos (pólnocna część Portugalii, rejon Minho), które działa w ramach wszystkich akcji programu Erasmus+. W swojej ofercie posiadają staże/praktyki/job shadowing/panele dyskusyjne/warsztaty/okrągłe stoły/kursy metodyczne organizowane w Portugalii .

 

Strony oferujące pośrednictwo w wyszukiwaniu ofert praktyk:

https://www.ies-consulting.pl/znajdz-praktyke/ – Serwis ten oferuje pomoc w znalezieniu płatnej praktyki. Usługi firmy są odpłatne i uzależnione od długości praktyki. Opłata jest pobierana w momencie zaakceptowania praktykanta przez stronę przyjmującą.Cennik: https://www.ies-consulting.pl/uslugi-cennik-praktyki-platne/

www.placement-uk.com

http://whiteinireland.com/

www.rhodesnow.com

Zapraszamy również na nasz profil na facebooku, gdzie zamieszczamy oferty praktyk, które otrzymujemy droga mailową.